Маркшейдерські роботи при проведенні траншей | prokarier.com.ua


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

 

Виконання маркшейдерських робіт при проведенні траншей

 

 

            Не дивлячись на різні способи і умови проведення траншей, виконання маркшейдерських робіт у всіх випадках зводяться до перенесення з проекту в натуру осі верхніх бровок траншеї, а також здійснення контролю за дотриманням проектних ухилів підошви і розмірів поперечних перетинів траншей.

            Для виконання маркшейдерських робіт при проведенні траншей маркшейдер користується наступними проектними матеріалами:

- планом траншеї, по якій встановлюються координати точок примикання, дирекційні кути примикаючи напрямків, пікетажні значення вершин поворотів, кути поворотів і радіуси їх закруглень;

- повздовжнім розрізом по траншеї, на якому повинні бути показані профіль земної поверхні і проектний профіль підошви траншеї з поданням чорних і червоних (проектних) відміток точок, а також проектні ухили;

- поперечні розрізи траншеї в характерних місцях;

- плани розміщення вибухових виробок.

           Виконання маркшейдерських робіт по завданню напрямку траншеї, яка проходиться по крутому схилу, відбувається наступним чином (мал.1). Спочатку по заданим в проекті або визначеним графічно координатам х1, у1 виносять в натуру початкову точку 1 осі траншеї. Потім по відомим примикаючим кутам β1 і β2 закріплюють попередній напрямок осі траншеї точками 2,3,4, … і по проектним відміткам відмічають нульові точки 10, 20, 30, … на лінії перетину її підошви з ухилом місцевості. По проектним відстаням від осі відмічають точки 1'', 2'', 3'', 4'', … верхньої бровки укосу траншеї. На ділянках поворотів по осі відмічають початок, середину і кінець кривої.

 

           По мірі проведення траншеї геометричним нівелюванням провіряють ухил підошви, на неї наносять вісь траншеї і фіксують точки 2', 3', … нижньої бровки укосу. При проведенні траншеї на місцевості з невеликим поперечним ухилом спочатку задають напрямок осі траншеї на поверхні, закріпивши її на прямолінійних ділянках точками через кожні 20-50 м, а на ділянках кривої точками через 10 м. Потім по мірі проведення траншеї переносять її вісь на підошву, провіряють ухили і відмічають точки нижніх і верхніх бровок укосів.

            Виконання маркшейдерських робіт по визначенню обєму робіт при проведенні траншеї визначають методом вертикальних паралельних перетинів.