Проектування кар'єрів і маркшейдерські роботи | prokarier.com.ua


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

 

Про нас

Про нас

     Висока кваліфікація наших фахівців і сучасні методи та технічні засоби дозволяють нам виконувати проектні та маркшейдерські роботи в мінімальні терміни і пропонувати оптимальні рішення з будівництва та експлуатації кар’єру.

    Основними напрямками діяльності є: проектування розробки родовищ корисних копалин, виконання робочих проектів розробки кар'єру, проектів рекультивації кар'єру, проектів гірничих відводів, розробка планів розвитку гірничих робіт, маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт.

                                               Проектування кар'єрів

     Проект гірничого відводу, робочий проект розробки кар'єру, проект рекультивації, оцінка вплину на навколишнє середовище (ОВНС), календарний план розвитку гірничих робіт. Розробка та корегування проектної документації.

     Проектування родовищ корисних копалин:
1. родовищ будівельних матеріалів;
2. гідромеханізованих кар'єрів (розробка земснарядом);
3. з використанням буро-вибухових робіт;
4. торф'яних родовищ.

Маркшейдерські роботи

Маркшейдерські роботи

   Маркшейдерське обслуговування гірничих підприємств, підрахунок об'ємів сировини  на складах,  ведення  необхідної маркшейдерської  документації, створення зйомочної основи, облік руху запасів корисних копалин,  розробка календарний планів розвитку гірничих робіт, ведення облікових журналів та звітність при розробці родовищ корисних копалин. Підготовка матеріалів для отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Геолого-маркшейдерська графічна документація

Геолого-маркшейдерська графічна документація

     Каталоги координат, планшети гірничих робіт, поперечні і повздовжні розрізи гірничих виробок, зведений план гірничих виробок, плани земної поверхні, плани гірничих і земельних відводів, проекції гірничих виробок на вертикальну і горизонтальну площини, профілі гірничих виробок, виконавчі креслення і схеми та ін. маркшейдерська документація.  

     Ведення геолого-маркшейдерської графічної документації в електронному вигляді з виведенням на друк (плоттер).

Дозвіл на виконання проектних робіт

Дозвіл на виконання проектних робіт

    Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника.  Дипломовані спеціалісти з досвідом роботи проектних і маркшейдерських робіт.