Маркшейдерські роботи | prokarier.com.ua


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

 

                 Маркшейдерські роботи:

  1. створення зйомочної основи;
  2. облік руху запасів корисних копалин;
  3. підрахунок об'ємів сировини на складах;
  4. розробка календарних планів розвитку гірничих робіт;
  5. ведення маркшейдерської документації;
  6. ведення облікових журналів та звітності при розробці родовищ;
  7. підготовка матеріалів для отримання спеціального дозволу на користування надрами.

     

       "Маркшейдерія" в перекладі з німецької мови означає майстерність встановлювати межі.

       Маркшейдери потрібні на всіх етапах освоєння родовищ корисних копалин (розвідка, будівництво, експлуатація).

   Маркшейдер займається зйомками земної поверхні, гірничих виробок, підрахунком запасів корисних копалин, складанням топографічних карт, маркшейдерських планів, розрізів та ін.. Від якості виконання маркшейдерських робіт залежить ефективність гірничого підприємства та безпека ведення гірничих робіт.    

      Для виконання робіт використовується сучасний тахеометр. Камеральні роботи та гірничо-графічна документація виконуються з допомогою  ПЕОМ, що забезпечує високу точність розрахунків.

      Маркшейдерські роботи включають в себе наступні функції:

- створення на поверхні в межах гірничого відводу даного підприємства планово-висотної опорної геодезичної і зйомочної мереж;

- виконання топографічної зйомки поверхні і маркшейдерських зйомок відкритих гірничих виробок зі складанням необхідного для даного підприємства комплекту маркшейдерської графічної документації, яка по мірі ведення гірничих робіт систематично поповнюється;

- перенесення геометричних елементів проекту гірничих виробок і технічних споруд в натуру;

- надання напрямку гірничим виробкам, здійснення контролю за дотриманням проектних напрямків, ухилів і розмірів їх перетинів;

- ведення щомісячного контролю обліку видобутої корисної копалини, об’єму розкривних робіт і інших гірничих робіт, а також маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт;

- ведення систематичного обліку руху промислових, розкритих, підготовлених і готових до виїмки запасів, втрат і збіднення корисної копалини, а також участь в розробці заходів по їх  зменшенню;

- визначення меж безпечного ведення гірничих робіт, а також охоронних ціликів, перенесення цих меж в натуру і здійснення контролю за їх виконанням;

- здійснення контролю за охороною надр і повного відпрацювання родовищ корисних копалин;

- вивчення (спільно з геологом) структури і форми залягання, властивостей корисної копалини і складання різних гірничо-геометричних графіків;

- ведення інструментальних спостережень за зсувом земної поверхні і масиву гірничих порід під впливом підземних гірничих розробок, а також за стійкістю бортів і відвалів кар’єрів;

- участь в складанні місячних, квартальних, річних і перспективних планів ведення гірничих робіт;

- при ліквідації або консервації гірничого підприємства визначення повноти виїмки корисної копалини, поповнення маркшейдерської документації.