Маркшейдерські роботи по обліку руху запасів корисних копалин


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

 

Маркшейдерські роботи по обліку руху запасів корисних копалин.

 

 

 

            Маркшейдерські роботи по обліку руху запасів корисних копалин балансових, позабалансових, промислових, розкритих, підготовлених і готових до виїмки  повинні проводитися спільно маркшейдером і геологом гірничого підприємства на основі геолого-маркшейдерської документації.

            Обліковані гірничим підприємством вихідні балансові запаси беруться з затвердженого проекту розробки родовища, у відповідності з протоколом їх затвердження в ДКЗ.

            Маркшейдерські роботи по обліку руху запасів корисних копалин мають наступні завдання:

            1. встановлювати в процесі експлуатації родовищ вимірювання обсягу запасів корисних копалин в надрах в результаті дорозвідки, підрахунку, переоцінки запасів, видобування, втрат при видобуванні і виявленні некондиційних запасів;

            2. періодично виявляти наявність запасів, якими володіє гірниче підприємство, і встановлювати забезпеченість запасами на тривалий час;

            3. встановлювати на певну дату кількість запасів по степені їх готовності до експлуатації;

            4. виявляти величину втрат і збіднення корисної копалини з метою їх зменшення шляхом проведення організаційно-технічних заходів;

            5. правильно планувати гірничі і розвідні роботи, будівництво гірничих підприємств або їх подальше розширення і реконструкцію, своєчасно здійснювати заходи по охороні надр і найбільш раціонально і комплексно видобувати корисні копалини;

            6. слідкувати за рентабельністю гірничого підприємства, виявляти економічне значення втрат і збіднення, правильно встановлювати норми забезпеченості підготовленими і готовими до виїмки запаси корисної копалини.

             Маркшейдерські роботи по обліку руху запасів та списаних запасів ведуться окремо по горизонтам. При обліку руху балансових запасів за звітній період дозволяється змінювати величину запасів:

            - в результаті розвідки або перерахунку;

            - у випадку виявленого процесі експлуатації переходу частини балансових запасів в позабалансові;

            - в результаті виключення видобутку і експлуатаційних втрат корисної копалини;

            - у випадку виявлення при експлуатації ділянок, які не містять корисної копалини, але облікованими на них по даним розвідки балансовими запасами;

            - при зменшенні або збільшенні кар’єрного поля;

            - в результаті виключення з балансових запасів втрат корисної копалини по технічним, геологічним або гідрогеологічним причинам.

            Таким чином із затверджених ДКЗ вихідних балансових запасів по окремим обліковим періодам, наприклад, для рудних кар’єрів підлягають списанню:

            - видобуток рудної маси, за виключенням збіднюючих порід (Тфт);

            - виявлення при експлуатації і належним чином оформленні у відповідних організаціях некондиційні запаси Тнек;

            - виявлені при експлуатації і належним чином оформленні у відповідних організаціях ділянки пустих порід Тпус;

            - дозволені відповідними організаціями до списання втрат кондиційної корисної копалини:

            а) внаслідок неможливості або нерентабельності їх виїмки по технічним (пт), по геологічним (пг) і гідрогеологічним (пгд) причинам;

            б) в не виїмкових постійних запобіжних ціликах (пц);

            в) при експлуатації (пе).

             Рух балансових запасів може бути виражено наступною формулою:

 

            T''б = T'б – (Тфт) – Тнек – Тпус – пт – пг – пгд – пц – пе ± З,

 

            де T''б і T'б – балансові запаси на кінець і початок звітного періоду, т;

             З – зміна запасів в звітному періоді за рахунок дорозвідки або перерахунку і за рахунок зміни контурів кар’єрного поля, т.

             Кількість виявлених позабалансових запасів (Тнек), непідтверджених запасів (Тпус) і втрат по технічним (пт), геологічним (пг) і гідрогеологічним (пгд) причинам повинні списуватися з балансових запасів кар’єру.

             Зміна балансових запасів внаслідок збільшення або зменшення розмірів кар’єрного поля повинна враховуватися на основі підрахунків по маркшейдерським планам і даним розвідки, оформленими у встановленому порядку.

             Списання видобутку (Тфт) і втрат (пт, пг, пгд, і пе) виконується по даним маркшейдерсько-геологічного обліку видобутку і втрат.

             Запаси обліковуються в тис. т. або кубічних метрах.

             Облік руху запасів ведеться по спеціальним формам.

             Ці дані підписуються головним інженером, маркшейдером, і геологом кар’єру, які і несуть повну і безпосередню відповідальність за правильність пред’явлених відомостей.