Маркшейдерські роботи і документація буровибухових робіт


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

 

Маркшейдерські роботи на кар'єрі і документація буро-вибухових робіт

          Маркшейдерська служба кар’єру приймає участь в плануванні буро-вибухових робіт, виконує маркшейдерські роботи на кар'єрі - підготовлює вихідні геометричні дані для складання проекту вибухових робіт, переносить проектні свердловини в натуру, виконує виконавчу зйомку ділянки буро-вибухових робіт і після вибуху визначає об’єм підірваної гірничої маси.

          В кінці кожного місяця маркшейдерські роботи на кар'єрі складаються з обліку залишку не підірваних свердловин і неприбраної гірничої маси, на основі чого з урахуванням затвердженого плану здійснює планування буро-вибухових робіт на наступний місяць.

          Підготовка геометричної основи для створення проекту кожного масового вибуху складається з складання копії плану ділянки вибуху в масштабах 1 :500 або 1:1000. На цей план геолог наносить контакти корисної копалини з вміщуючими породами, крупні тріщини і тектонічні порушення, оцінює категорію підлягаючих вибуховій відбійці гірничих порід по підриванні. На основі цих даних керівник вибухових робіт відмічає на плані місця розміщення вибухових свердловин і їх глибину. Оформлений документ називається «завданням на вибух».

          Перенесення  устя запроектованих вибухових свердловин в натуру здійснюють з найближчих пунктів зйомочної мережі полярним або ординатним методом. Положення усть вибухових свердловин закріплюють кілками, на яких відмічають їх номера і проектні глибини.

          При розміщенні підривного блоку біля контуру кар’єру і проходці капітальних з’їздів положення всіх вибухових виробок на площадку уступу виносять інструментально. Якщо вибухові виробки проходять при незначному укосі уступу, інструментально виносять всі вибухові виробки першого ряду, а при зачищених вибоях – тільки першу і останню з них.

         Після розбурювання підривного блоку маркшейдерські роботи передбачають виконавчу зйомку верхньої і нижньої  бровок ділянку уступу, усть пробурених свердловин з визначенням їх відміток і фактичної глибини, а також профільну зйомку укосу уступу навпроти вибухових свердловин, пробурених в першому ряду.

         Профільну зйомку уступу виконують для визначення основних геометричних параметрів, необхідних для розрахунку маси заряду вибухових речовин і свердловин першого ряду. До цих параметрів відноситься опір по підошві уступу, глибина і перебур свердловини, висота уступу. На практиці використовується ряд способів для виробництва профільної зйомки укосу.

         На основі даних виконавчої зйомки для складання уточненого проекту масового вибуху маркшейдер повинен скласти і подати наступну документацію:

- поперечні розрізи уступу через бурові свердловини, складені в масштабах 1:500 або 1:1000, на яких повинні бути нанесені профіль укосу уступу, вибухові виробки, проектні і фактичні горизонти покрівлі уступу, контакти різних порід і корисної копалини, розділення порід по категоріях їх буріння і підривання;

- план підривного блоку в масштабах 1:500 або 1:1000, на якому повинні бути показані межі підривного блоку, всі вибухові виробки, положення верхньої і нижньої бровок, контакти між різними породами з розділенням ділянок, віднесених до різних категорій по підриванні і бурінні.

         Після проведення вибухових робіт маркшейдерські роботи на кар'єрі передбачають зйомку підірваної гірничої маси, в результаті яких маркшейдер визначає межі розвалу і лінію укосу в масиві. Крім того, він визначає якість підрваної гірничої маси. На багатьох кар’єрах степінь подрібнення порід вибухом оцінюють в основному по вмісту виходу негабаритних шматків породи в відсотках від загального об’єму підірваної гірничої маси.